sudartig蒙古国字体(国际标准码)

sudartig蒙古国字体(国际标准码)

蒙文输入法king2018-12-166:29:039288A+A-

Бяцханзурвассонордуулахнь


MongolianScriptфонтынзохиогчдыннэгЭрдэнэчимэгэгчийнблогтбуйбичмэлтигхэмээхматериалыгуншаад,энэхүүөвөрмөцсайханхийцтэйтиг(typeface)-ийгюникодмонголбичгийнфонтруухөрвүүлж,амилуулахсанаатөрсөнюм.Урдньэнэтигийгхэсэгзалуусхамтранзурлагыгньцахимжуулсанбайна.Тэрхүүзурлагынхувилбарыгсайжрууланmongolianscriptфонтындүрмээрэнэхүүфонтыггаргажбайсанболовч...угэхфонтдүрмийгсайжрууланшинэчлэхэд,түүнийдүрмээрхийгдсэнфонтындүрмийгдахиншинэчлэх,давхаролонхүндажилхийгдэхбайсанучирцаашидсайжруулсандүрэмтэйжишигфонтбүтээх...Ингэжмонголтолбохэмээхмонголбичгийнюникодфонтшинээрмэндлэв.Монголсударболмонголтолбофонтындүрэмтэйхоёрдахьфонтболно.


Энэтигийг"амилуулж"байхадүнэхээрtypefaceдезайнерхүнлингэжгайхалтайдонжзагваргаргажболохыгмэдэрсэнюм.Тиймээсугэхзагварыгальболоххөндөхгүйбайхыгхичээсэнболно.Энэдалимдмонголбичгийнгоосайхануранбичлэгталаасаасайнхөгжижбайгаач,нөгөөталаасцахимфонтын"гоосайхны"хөгжилүнэхээрхангалтгүйбайгаагонцлонтэмдэглэмээр.Монголбичгийнцахимфонтбүтээхньуранбичлэггалиграфаастэсялгаатай,илүүхосолмолмэргэжилшаардсанажилучиртэрболгонхүмүүсоржчаддаггүйбололтой. 


Хоёрдугаартинтернэтцахиморчиндмонголбичгээрагуулгаүүсгэнхуудсаасайхандезайнзагвартайбүтээхэдагуулгадаатохирсонтигзагвартайцахимфонтүнэхээрдутагдалтайбайгааньанзаарагддаг.Дезайнерхүнийнүдээрхарахадхийхзүйлихбайна.Ингээдэнэхүүжижигхэнхуудсаардамжууланмонголбичгийнцахимхөгжилджааханчгэсэншинэөнгөаясоруулжбайгаагэжитгэнмонголсудархэмээхшинэфонтыгтабүхэндээилгээжбайнаа. 


Монголсударболдахиндавтагдашгүйөвөрмөцхийц,монголбичгийнгоосайхан"дархан"хүнийурухаанаарамилжцахимертөнцөдхөшөөболонцогцлов.
软件下载链接被隐藏,注册会员后可以下载!
点击这里复制本文地址

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesby蒙古文软件
联系我们|关于注册|留言建议|免责声明|

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱