ДУСАЛБИЧЭЭЧ(MONGOLIANKEYBOARDLAYOUTSDRIVER)

ДУСАЛБИЧЭЭЧ(MONGOLIANKEYBOARDLAYOUTSDRIVER)

1. ОлонбайрлалтайМонголгарынхөтөч.(Англиүсгийнбайрлалаар,стандартбайрлал,юникодболонwin-1251кодлолоорг.м)ЖишээболгонАнглиүсэгттааруулсанбайрлалынзургийгоруулбал: ДУСАЛ БИЧЭЭЧ ( MONGOLIAN KEYBOARD LAYOUTS DRIVER ) 蒙文输入法


(Тайлбар:МонголүгэндхэрэглэгддэггүйФүсгийнорондхурданбичихийнтулдарайилүүхэрэглэгддэгЫүсгийгтавьсанболно.35үсэгмааньнэгэнтгарнытовчлууртбүрэнбагтахгүйтулжааханөөрчилжоруулсан.МонголхэлэндхэрэглэгддэггүйЩүсгийгAlt+Ctrl+1даржгаргахбабусадзаримтэмдэгтийгэнэаргааргаргана.)


2. БадаагийнМонголүсгийнхөрвүүлэгчдийгбагтаасан. 
 

13хувилбарторсонөөрчлөлтүүд:

  • QWERTYбайрлалзурагдээрхбайдлааршинэчлэгдсэн.

  • Win-1251(monkey,realmon-тойадил)хувилбарбуцажнэмэгдсэнбахуучныunicodeдэмждэггүйпрограмууддээрасуултынтэмдэггардагбайсаналдааньзасагдсан.

  • Бусадөөрчлөлт,шинэчлэлтүүд

  • XP/Vista/732bit/64bit хувилбаруудадсуужажиллана

  • ЗаримхассанWindows-дстандартМонголгарынбайрлалMongolianCyrillicдрайверыгнэмжсуулгахболомжзэрэгшинэчлэлтүүдорлоо.

14хувилбарторсонөөрчлөлтүүд:

  • :болон"тэмдэгтүүдийг`~тэмдэгтийнбайрандоруулж,ЩүсгийгAlt+Ctrl+1товчныхослолооргаргахбабусадтэмдэгтүүдийгAlt+Ctrlтовчтойхамтдаржгаргахболомжтойболлоо.

15хувилбарторсонөөрчлөлт:

  • Window7HomePremiumдээргарсаннэвтрэхцонхондАнглихэлалгаболдог машноцтойалдаазасагдав.Тазаавалшинэхувилбарыгхэрэглэж,хуучинхувилбаруудыгдахинхэрэглэхээстатгалзаарай.

16хувилбарторсонөөрчлөлт:

  • Лицензийнхувьдбүххэлбэрээрашиглахболомжтойболлоо

  • QWERTY байрлалдбагазэргийнзасвархийгдэв.


此处重要信息暂时被隐藏,如何查看请注册会员!
点击这里复制本文地址以上内容由蒙文软件大全整理呈现,请务必在转载分享时注明本文地址!如对内容有疑问,请联系我们,谢谢!

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesbymgzwz.com
联系我们|关于网站|如何注册|免责声明

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱