ДУСАЛБИЧЭЭЧ(MONGOLIANKEYBOARDLAYOUTSDRIVER)

ДУСАЛБИЧЭЭЧ(MONGOLIANKEYBOARDLAYOUTSDRIVER)

蒙文输入法king2019-07-043:07:069862A+A-

1. ОлонбайрлалтайМонголгарынхөтөч.(Англиүсгийнбайрлалаар,стандартбайрлал,юникодболонwin-1251кодлолоорг.м)ЖишээболгонАнглиүсэгттааруулсанбайрлалынзургийгоруулбал: image1.jpg


(Тайлбар:МонголүгэндхэрэглэгддэггүйФүсгийнорондхурданбичихийнтулдарайилүүхэрэглэгддэгЫүсгийгтавьсанболно.35үсэгмааньнэгэнтгарнытовчлууртбүрэнбагтахгүйтулжааханөөрчилжоруулсан.МонголхэлэндхэрэглэгддэггүйЩүсгийгAlt+Ctrl+1даржгаргахбабусадзаримтэмдэгтийгэнэаргааргаргана.)


2. БадаагийнМонголүсгийнхөрвүүлэгчдийгбагтаасан. 
 

13хувилбарторсонөөрчлөлтүүд:

  • QWERTYбайрлалзурагдээрхбайдлааршинэчлэгдсэн.

  • Win-1251(monkey,realmon-тойадил)хувилбарбуцажнэмэгдсэнбахуучныunicodeдэмждэггүйпрограмууддээрасуултынтэмдэггардагбайсаналдааньзасагдсан.

  • Бусадөөрчлөлт,шинэчлэлтүүд

  • XP/Vista/732bit/64bit хувилбаруудадсуужажиллана

  • ЗаримхассанWindows-дстандартМонголгарынбайрлалMongolianCyrillicдрайверыгнэмжсуулгахболомжзэрэгшинэчлэлтүүдорлоо.

14хувилбарторсонөөрчлөлтүүд:

  • :болон"тэмдэгтүүдийг`~тэмдэгтийнбайрандоруулж,ЩүсгийгAlt+Ctrl+1товчныхослолооргаргахбабусадтэмдэгтүүдийгAlt+Ctrlтовчтойхамтдаржгаргахболомжтойболлоо.

15хувилбарторсонөөрчлөлт:

  • Window7HomePremiumдээргарсаннэвтрэхцонхондАнглихэлалгаболдог машноцтойалдаазасагдав.Тазаавалшинэхувилбарыгхэрэглэж,хуучинхувилбаруудыгдахинхэрэглэхээстатгалзаарай.

16хувилбарторсонөөрчлөлт:

  • Лицензийнхувьдбүххэлбэрээрашиглахболомжтойболлоо

  • QWERTY байрлалдбагазэргийнзасвархийгдэв.


软件下载链接被隐藏,注册会员后可以下载!
点击这里复制本文地址

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesby蒙古文软件
联系我们|关于注册|留言建议|免责声明|

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱