ᠶᠦᠨᠢᠺᠤᠳ᠋ ᠦ᠋ᠨᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢᠰᠢᠢᠳᠪᠡ(ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭᠡ)

ᠶᠦᠨᠢᠺᠤᠳ᠋ ᠦ᠋ᠨᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ‍ᠢᠰᠢᠢᠳᠪᠡ(ᠰᠠᠢᠢᠨᠴᠢᠮᠡᠭᠡ)

蒙古网站king2019-04-0613:22:415462A+A-

ЮникодынконсорциумболонХарилцаахолбоо,мэдээллийнтехнологийнгазрынхамтранзохионбайгуулжбуйМонголбичгийнюникод/цахимкодчилол/-ынАжлынхэсгийнгуравдугаархуралУлаанбаатархотнооэнэсарын4-5-ныөдрүүдэдболжөнгөрсөнюм.ЭнэхуралдоролцохоорирсэнЮникодконсорциумындэдЕрөнхийлөгч,ЮникодынтехникийнхорооныдаргаЛизаМур,ЮникодконсорциумынтехникийнзахиралДебраАндерсон,ЮникодконсорциумынтехникийншинжээчЭндрюГласснарынтөлөөлөгчдийгөнөөдөрМонголУлсынЕрөнхийлөгчХ.Баттулгахүлээнавчуулзлаа.Монголбичгийнцахимкодчиллынасуудлаарсанаачилгагаргаж,идэвхтэйажиллажбайгаадЮникодконсорциумынхамтолондМонголУлсынЕрөнхийлөгчталархалилэрхийлж,Монголбичгийнюникодынкодчиллыгуламжлалтавиазүйнзагварааркодлохстандартыгбаримтлахболсондбаяртайбайгаагааилэрхийлсэнюм.МөнхатагтайЛизаМурАНУ-ынСанХосехотодболсонМонголбичгийнюникодынАжлынхэсгийнуулзалтаарзурлаганзагварыгашиглахгүйгээравиазүйнзагварааркодлохасуудлыгэцэслэнтохирсонталаарярив.Тиймээсцаашдаамонголбичгийнүсэгбүтээхдүрмийгболовсронгуйболгохзамааравиазүйнзагварыгхялбаршуулах,боловсронгуйболгохзэрэгасуудалдтүлхүүанхаарлаахандуулжажиллахюмбайна.ЭнэасуудлаарЮникодынконсорциумынтөлөөлөгчидМонголУлсынЕрөнхийлөгчийнИргэнийнийгэм,хүнийэрхийнбодлогынзөвлөхГ.Уянга,Хэлнийбодлогынзөвлөлийнажлыналбаныхантайдэлгэрэнгүйярилцаж,саналсолилцлоо.ЮникодынконсорциумболонХарилцаахолбоо,мэдээллийнтехнологийнгазрынхамтранзохионбайгуулжбуйМонголбичгийнюникод/цахимкодчилол/-ынАжлынхэсгийнгуравдугаархуралУлаанбаатархотнооэнэсарын4-5-ныөдрүүдэдболжөнгөрсөнюм.ЭнэхуралдоролцохоорирсэнЮникодконсорциумындэдЕрөнхийлөгч,ЮникодынтехникийнхорооныдаргаЛизаМур,ЮникодконсорциумынтехникийнзахиралДебраАндерсон,ЮникодконсорциумынтехникийншинжээчЭндрюГласснарынтөлөөлөгчдийгөнөөдөрМонголУлсынЕрөнхийлөгчХ.Баттулгахүлээнавчуулзлаа.Монголбичгийнцахимкодчиллынасуудлаарсанаачилгагаргаж,идэвхтэйажиллажбайгаадЮникодконсорциумынхамтолондМонголУлсынЕрөнхийлөгчталархалилэрхийлж,Монголбичгийнюникодынкодчиллыгуламжлалтавиазүйнзагварааркодлохстандартыгбаримтлахболсондбаяртайбайгаагааилэрхийлсэнюм.МөнхатагтайЛизаМурАНУ-ынСанХосехотодболсонМонголбичгийнюникодынАжлынхэсгийнуулзалтаарзурлаганзагварыгашиглахгүйгээравиазүйнзагварааркодлохасуудлыгэцэслэнтохирсонталаарярив.Тиймээсцаашдаамонголбичгийнүсэгбүтээхдүрмийгболовсронгуйболгохзамааравиазүйнзагварыгхялбаршуулах,боловсронгуйболгохзэрэгасуудалдтүлхүүанхаарлаахандуулжажиллахюмбайна.ЭнэасуудлаарЮникодынконсорциумынтөлөөлөгчидМонголУлсынЕрөнхийлөгчийнИргэнийнийгэм,хүнийэрхийнбодлогынзөвлөхГ.Уянга,Хэлнийбодлогынзөвлөлийнажлыналбаныхантайдэлгэрэнгүйярилцаж,саналсолилцлоо.ЮникодынконсорциумболонХарилцаахолбоо,мэдээллийнтехнологийнгазрынхамтранзохионбайгуулжбуйМонголбичгийнюникод/цахимкодчилол/-ынАжлынхэсгийнгуравдугаархуралУлаанбаатархотнооэнэсарын4-5-ныөдрүүдэдболжөнгөрсөнюм.ЭнэхуралдоролцохоорирсэнЮникодконсорциумындэдЕрөнхийлөгч,ЮникодынтехникийнхорооныдаргаЛизаМур,ЮникодконсорциумынтехникийнзахиралДебраАндерсон,ЮникодконсорциумынтехникийншинжээчЭндрюГласснарынтөлөөлөгчдийгөнөөдөрМонголУлсынЕрөнхийлөгчХ.Баттулгахүлээнавчуулзлаа.Монголбичгийнцахимкодчиллынасуудлаарсанаачилгагаргаж,идэвхтэйажиллажбайгаадЮникодконсорциумынхамтолондМонголУлсынЕрөнхийлөгчталархалилэрхийлж,Монголбичгийнюникодынкодчиллыгуламжлалтавиазүйнзагварааркодлохстандартыгбаримтлахболсондбаяртайбайгаагааилэрхийлсэнюм.МөнхатагтайЛизаМурАНУ-ынСанХосехотодболсонМонголбичгийнюникодынАжлынхэсгийнуулзалтаарзурлаганзагварыгашиглахгүйгээравиазүйнзагварааркодлохасуудлыгэцэслэнтохирсонталаарярив.Тиймээсцаашдаамонголбичгийнүсэгбүтээхдүрмийгболовсронгуйболгохзамааравиазүйнзагварыгхялбаршуулах,боловсронгуйболгохзэрэгасуудалдтүлхүүанхаарлаахандуулжажиллахюмбайна.ЭнэасуудлаарЮникодынконсорциумынтөлөөлөгчидМонголУлсынЕрөнхийлөгчийнИргэнийнийгэм,хүнийэрхийнбодлогынзөвлөхГ.Уянга,Хэлнийбодлогынзөвлөлийнажлыналбаныхантайдэлгэрэнгүйярилцаж,саналсолилцлоо.

点击这里复制本文地址

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesby蒙古文软件
联系我们|关于注册|留言建议|免责声明|

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱