Ургийнбичиг蒙古国安卓软件

Ургийнбичиг蒙古国安卓软件

安卓蒙文king2013-04-0520:58:5412477A+A-

Монголчуудэртдээрцагаасурагхолбохёсыгмашидэрхэмлэж,ургаасонгох,удмаатаниулах,ургийнбаярхийх,ургийнбичигхөтлөхгэхчилэннийгмийнамьдралыннэгэнуламжлалтсоёл,ёсзаншлыгбийболгосонбайна.

Ихтөлөвязгууртнаасгарвалтай,язгууртныэрхэмлэлболжирсэнурагхолбохсоёлньнийтмонголчуудынсоёлболж,улмаармонголмэдлэгийннэгсалшгүйхэсэгболсонтүүхтэй
МэдээллийнтехнологийнСтарсофтХХКньэнэхүүтүүхэнуламжлалаасэргээнургийнбичигхөтлөхүйлажиллагаагмэдээллийнтехнологийнололтамжилташигланилүүхялбараргаар,илүүөргөнцархүрээтэйгээрхөтлөхболомжийгбийболгожбайна.

Програмынэхнихувилбартдараахболомжуудбагтсанболно.Үүнд:
-Урагтөрлийнолонхүмүүсбүгдээрээхамтдаамодооталталаасньбайгуулах.Ж:Таааваасаадоошхүмүүсийгоруулах,таныаавындүүгээсдоошхихүмүүсийгаавындүүгийнүрхүүхдүүдээсхөтлөхг.м
-Интернэтшаардлагагүйгээроффлайнбүртгэлхийгээд,wifiболон3Gсүлжээтэйболсонүедхоорондообаазаанэгтгэх
-Машхурданбүртгэлхийхболомжтой.Ердөөхүнийнэр,хүйсбүртгээдлмодообайгуулжболно.Дарааньшаардлагатайболбусадмэдээллийгдэлгэрэнгүйзасчоруулжболно.
-Гарутасныкамераарзурагавах,айлуудыналбумнаасзурагтатахзэрэгболомжуудашиглан,ургийнмодоозургаарбаяжуулахболомжтой.Ингэснээрурагтөрлийнхүмүүснэгнэгнийгээбүрилүүтаньжмэдэхболомжбүрдэнэ.

Бидтунудахгүйдараагийнupdate-ггаргахбөгөөддараахболомжуудыгмашяаралтайнэмжоруулахаартөлөвлөжбайна.
-Ургийнмодоохарах,зурагхэлбэрээрмэйлрүүгээилгээх
-Урагтөрлийнхүмүүснэгдсэнфотосан,галлерейтайболох
-Урагтөрлийнхүмүүсхоорондоомессежээрхарилцах,олонхүнрүүзэрэгмессежилгээх

Монголчуудбүгдээрээтүүхэнуламжлалаасэргээжургийнбичигхөтөлцгөөе....
Машхялбараар,хурданхугацаанд,ургийнбичгээхамтдаабүтээцгээе....

Tags:ургийнбичиг,Ургийнбичигandroid,Ургийнбичигandriodaappdownload,урагтөрлийнбичиг,ургийнбичигandriod.

下载地址http://cn.appszoom.com/android_applications/lifestyle/_fkqkk.html

点击这里复制本文地址

支持Ctrl+Enter提交
qrcode

蒙文软件大全© All Rights Reserved.  蒙文软件大全 Copyright ©2018 蒙ICP备13001995号-4
PoweredbyZ-BlogPHPThemesby蒙古文软件
联系我们|关于注册|留言建议|免责声明|

本站会员尊享VIP特权,现在就加入我们吧!登录注册
登录
用户名
密码
注册
用户名
密码
确认密码
昵称
邮箱
QQ
获取邀请码
邀请码
找回密码
用户名
邮箱
※重置链接将发送到邮箱